Scroll

Kapitálové trhy

Realizujeme dlhodobé investície
na princípe hodnotového investovania

10 % +

Cieľová priemerná ročná návratnosť portfólia v dlhodobom horizonte

O divízii

O nás
Vízia
Prístup

Riadime koncentrované portfólio verejne obchodovaných spoločností na globálnych kapitálových trhoch.

Našou víziou je realizovať dlhodobé a úspešné investície pre skupinu a našich partnerov.

Využívame hodnotový prístup, pričom sa snažíme investovať do spoločností, u ktorých existuje najväčší rozdiel medzi vnútornou hodnotou akcie a jej cenou na burze. Zameriavame sa na globálne akciové trhy a hľadáme príležitosti na nákup vysokokvalitných podnikov za najnižšie ceny. Pri našom výskume dbáme na dôležité kvalitatívne faktory súvisiace s tvorbou hodnôt na podnikovej úrovni, ale aj na kvantitatívne faktory, ako analýza voľných peňažných tokov, analýza ROIC a výpočet rizika v pomere k ziskovosti.

Team

Naše zastúpenie

Kontakt

London

Luxembourg

Prague

Bratislava

Monaco

Dubai

Berlin