Scroll

Poradenstvo

800+ mil. €

Hodnota zrealizovaných a sprostredkovaných transakcií za posledné 3 roky

O divízii

O nás
Vízia
Prístup

Sme transakční poradcovia, ktorí sa zameriavajú na poskytovanie služieb v oblasti „corporate finance“. Pre našich klientov navrhujeme riešenia ušité na mieru s cieľom maximalizácie hodnoty. Našimi klientami sú prevažne vybrané české a slovenské spoločnosti, ale aj nadnárodné spoločnosti či privátni a inštitucionální investori operujúci v celoeurópskom priestore.

Našou víziou je stať sa rešpektovanými transakčnými poradcami v európskom meradle, ktorí budú prvou voľbou pre klientov hľadajúcich komplexné riešenia.

Služby poskytujeme v prvotriednej kvalite s využitím špičkového tímu, ktorý je zložený z vynikajúcich odborníkov so silnými analytickými, technickými a interpersonálnymi zručnosťami.

Služby

M&A SLUŽBY

Poskytujeme kompletné finančné poradenstvo pri akvizíciach a fúziach spoločnostiam a bonitným klientom z rôznych odvetví.

M&A SLUŽBY

Poskytujeme kompletné finančné poradenstvo pri akvizíciach a fúziach spoločnostiam a bonitným klientom z rôznych odvetví. Našim klientom pomáhame vyhodnotiť, pripraviť a úspešne zrealizovať M&A transakcie s cieľom maximalizovať ich hodnotu.

REŠTRUKTURALIZÁCIE

Poskytujeme služby krízového manažmentu a ozdravovanie spoločností, komerčnú reštrukturalizáciu ako aj formálne reštrukturalizácie.

REŠTRUKTURALIZÁCIE

Poskytujeme služby krízového manažmentu a ozdravovanie spoločností, komerčnú reštrukturalizáciu ako aj formálne reštrukturalizácie v súlade s platnou legislatívou. Vďaka spolupráci s uznávanými reštrukturalizačnými správcami, právnikmi a inými odborníkmi, dodávame riešenia na kľúč, ktoré maximálne uspokojujú všetky zúčastnené strany.

PORADENSTVO PRI PREDAJI PODNIKU

Poskytujeme investorom rozsiahlu škálu finančných služieb a plnú podporu pri odpredaji časti podniku alebo podniku ako celku.

PORADENSTVO PRI PREDAJI PODNIKU

Poskytujeme investorom rozsiahlu škálu finančných služieb a plnú podporu pri odpredaji časti podniku alebo podniku ako celku a to formou samotného odpredaja, ukončenia činnosti alebo jeho bankrotu. Radíme klientom či predaj časti podniku alebo podniku ako celku zvýši hodnotu spoločnosti alebo zlepší jej pozíciu na trhu.

FINANCOVANIE

Zabezpečujeme kompletný proces získavania financovania pre rozmanité druhy komerčných aktivít.

FINANCOVANIE

Zabezpečujeme kompletný proces získavania financovania pre rozmanité druhy komerčných aktivít. Klientom radíme a pomáhame pri získavaní vhodnej formy financovania, pri výbere najvhodnejšieho poskytovateľa financovania, pri vyjednávaní najvýhodnejších podmienok a pri príprave podkladov na samotné čerpanie finančných prostriedkov.

SÚDNE SPORY A ARBITRÁŽE

Zabezpečujeme finančné poradenstvo na medzinárodnej ako aj lokálnej úrovni v procesoch súdnych sporov.

SÚDNE SPORY A ARBITRÁŽE

Zabezpečujeme finančné poradenstvo na medzinárodnej ako aj lokálnej úrovni v procesoch súdnych sporov predovšetkým v probematike ušlého zisku a vzniku škody. Tím našich profesionálov vypracuje komplexnú finančnú analýzu, vykoná due dilligence sporu a pripraví správu pre dôvodnú argumentáciu pred súdom alebo iným arbitrárnym orgánom.

OHODNOCOVANIE

Dodávame služby ohodnocovania pre spoločnosti zo všetkých odvetví.

OHODNOCOVANIE

Dodávame služby ohodnocovania pre spoločnosti zo všetkých odvetví. Tím našich odborníkov je tvorený osobnosťami s medzinárodnými valuačnými certifikátmi ako aj súdnymi znalcami. Zabezpečujeme ohodnotenie spoločnosti, jej časti alebo majetku za účelom poskytnutia silnej podpory klientom pri rozhodovaní o predaji, splynutí alebo kúpe spoločnosti. Podporujeme klientov v prípade, ak určenie hodnoty je kľúčové pre daňové účely.

Team

Referencie

Naše zastúpenie

Kontakt

London

Luxembourg

Prague

Bratislava

Monaco

Dubai

Berlin