Scroll

Private Equity

Objavujeme potenciál
stredne veľkých firiem

10 mil €

Priemerná EBITDA našich cieľových spoločností.

O divízii

O nás
Vízia
Investičné kritéria

Divízia Private equity vznikla v roku 2018. Našim cieľom je využívať poradenské a podnikateľské výsledky na urýchlenie rastu investičných spoločností. Vytvárame patnerstvá s najlepšími manažérmi a spoluvlastníkmi cieľových podnikov tak, aby sme podporili plány a pomohli zrealizovať spoločnú víziu. Našou spoločnou ambíciou je zabezpečiť dlhodobý rast našich spoločností, ktorý chce posunúť do popredných pozícií vo svojom odvetví a zvýšiť tak hodnotu všetkých zainteresovaných strán.

Naším cieľom je vytvoriť dlhodobé partnerstvá s majiteľmi, vrcholovým manažmentom a ďalšími zainteresovanými stranami a vytvoriť hodnotu pre každú z nich.

Zaujímame sa o nasledovné investičné príležitosti:
- Stredne velké európske spoločnosti
- Vačšinový, alebo kontrolný podiel
- Jasne zadefinovaná rozvojová stratégia
- Skúsený manažment
- Výnimočne tiež spoločnosti v krízových situaciách
- Jednotlivé investície v rozsahu 10-30 mil. € (equity value)
- Dlhodobý, alebo flexibilný investičný horizont

Team

Naše zastúpenie

Kontakt

London

Luxembourg

Prague

Bratislava

Monaco

Dubai

Berlin