Capital Markets

Divízia MiddleCap Capital Markets investuje do verejne obchodovaných spoločností zameraných na kvalitné a hodnotné spoločnosti. Našou víziou je uskutočňovať dlhodobé a úspešné investície pre skupinu a našich partnerov.

Investujeme globálne v rámci celého trhového spektra. Naše portfólio pozostáva až z 25 investícií. Pri analýze kapitálu sa zameriavame na kvalitatívne faktory súvisiace s vytváraním hodnôt na obchodnej úrovni vrátane konkurenčnej pozície, manažérskych schopností a charakteru a možností alokácie kapitálu. Kvantitatívne faktory ako je analýza voľných hotovostných tokov, analýza ROIC a výpočet rizika / odmeny sú pre nás rovnako dôležitým ukazovateľom.

Richard Pokorný

Head of Capital Markets

Naše portfólio pozostáva až z 25 investícií. Pri analýze sa zameriavame na kvalitatívne faktory a kvantitatívne faktory kapitálu.