Súkromná investičná holdingová spoločnosť s cennými medzinárodnými skúsenosťami

Sme súkromným investičným holdingom s významnými medzinárodnými skúsenosťami a tímom kvalifikovaných odborníkov v oblasti nehnuteľností, finančných analýz a riadenia investícií už viac ako desať rokov.

Uvedomujeme si, že v tomto vysoko konkurenčnom prostredí musíme ponúknuť niečo špeciálne, aby sme si získali dôveru investorov, partnerov a aby sme si ich zároveň udržali. Dôvera, drive, profesionalita a zameranie sa na udržateľnosť sa tak stala „chrbtovou kosťou“, okolo ktorej chceme naše aktivity naďalej rozvíjať a rozširovať. My v MiddleCap sa snažíme do všetkého, čo robíme, vnášať nové inovatívne myslenie. V roku 2019 sme sa zaviazali implementovať ESG kritéria do skupiny a našich projektov. To všetko nám umožňuje rozvíjať dobré nápady, pomáhať spoločnostiam intenzívnejšie rásť, objavovať nové trhy a chrániť získanú hodnotu.

Seal House - new development
v Londýne

Skupinu sme stabilizovali celoplošne v rámci divízií v kľúčových činnostiach zameraných na transakčné poradenstvo, private equity, nehnuteľnosti, rizikový kapitál a kapitálové trhy.

Úzko prepojená organizačná štruktúra umožňuje našim tímom profesionálov zdieľať a vymieňať si skúsenosti, čo nám umožňuje vidieť a zároveň vedieť využiť príležitosti alebo výzvy, ktoré ostatní môžu prehliadnuť.

Skupina pozostáva zo štyroch divízií – poradenské služby, private equity, real estate a venture capital so sídlom v Luxemburgu a kancáriami v Bratislave, Prahe, Londýne a Berlíne.

Michal Kviečinský
Michal Kviečinský
CEO & Partner