Private Equity

Divízia Private Equity vznikla v roku 2018. Našim cieľom je využívať poradenské a podnikateľské výsledky na urýchlenie rastu investičných spoločností.

Vytvárame partnerstvá s najlepšími manažérmi a spoluvlastníkmi cieľových podnikov tak, aby sme podporili plány a pomohli zrealizovať spoločnú víziu.

Našou spoločnou ambíciou je zabezpečiť dlhodobý rast našich spoločností, ktorý chce posunúť do popredných pozícií vo svojom odvetví a zvýšiť tak hodnotu všetkých zainteresovaných strán.

Naším cieľom je vytvoriť dlhodobé partnerstvá s majiteľmi, vrcholovým manažmentom a ďalšími zainteresovanými stranami a vytvoriť hodnotu pre každú z nich.

MARTIN PROKSA

Head of Private Equity

Zaujímame sa o nasledovné
investičné príležitosti: 
Only a disciplined, experienced hand can provide the level of sophisticated guidance you need to make the most of transactions and ongoing portfolio company performance.