Advisory

Služby poskytujeme v prvotriednej kvalite s využitím špičkového tímu, ktorý je zložený z vynikajúcich odborníkov so silnými analytickými, technickými a interpersonálnymi zručnostiam.

Sme transakční poradcovia, ktorí sa zameriavajú na poskytovanie služieb v oblasti „corporate finance“.

Našimi klientami sú prevažne vybrané české a slovenské spoločnosti, ale aj nadnárodné spoločnosti či privátni a inštitucionálni investori operujúci v celoeurópskom priestore.

MiddleCap is employing a client-first approach, delivering hand-tailored advisory services to privately- and publicly owned companies, private equity firms, investment funds, and high-net-worth individuals.

MARCEL CHRAPEK

Head of Advisory SK

Pre našich klientov navrhujeme riešenia ušité na mieru s cieľom maximalizácie hodnoty.

Poradenské služby
Sabina Matzeunaerová
Sabina Matzenauerová

Head of Advisory CZ

Advisory
Financovanie
Zabezpečujeme kompletný proces získavania financovania pre rozmanité druhy komerčných aktivít. Klientom radíme a pomáhame pri získavaní vhodnej formy financovania, pri výbere najvhodnejšieho poskytovateľa financovania, pri vyjednávaní najvýhodnejších podmienok a pri príprave podkladov na samotné čerpanie finančných prostriedkov.
Advisory
M&A
Poskytujeme kompletné finančné poradenstvo pri akvizíciach a fúziach spoločnostiam a bonitným klientom z rôznych odvetví. Našim klientom pomáhame vyhodnotiť, pripraviť a úspešne zrealizovať M&A transakcie s cieľom maximalizovať ich hodnotu.
Advisory
Real Estate Advisory
Poskytujeme poradenstvo pri predaji a kúpe nehnuteľností a zvyčajne pôsobíme ako hlavný transakčný poradca. Dozeráme na včasné doručenie ich podaní, aby sa zistenia prejavili v kúpnej zmluve. Vyjednávame s protistranou nález a cenu, podmienky kúpnej zmluvy, načasovanie transakcie, pomáhame klientom pri rokovaniach a rokovaniach s financujúcou bankou
Advisory
Valuácie
Dodávame služby ohodnocovania pre spoločnosti zo všetkých odvetví. Tím našich odborníkov je tvorený osobnosťami s medzinárodnými valuačnými certifikátmi ako aj súdnymi znalcami. Zabezpečujeme ohodnotenie spoločnosti, jej časti alebo majetku za účelom poskytnutia silnej podpory klientom pri rozhodovaní o predaji, splynutí alebo kúpe spoločnosti.
Advisory
Reštrukturalizácia
Poskytujeme služby krízového manažmentu a ozdravovanie spoločností, komerčnú reštrukturalizáciu ako aj formálne reštrukturalizácie v súlade s platnou legislatívou. Vďaka spolupráci s uznávanými reštrukturalizačnými správcami, právnikmi a inými odborníkmi, dodávame riešenia na kľúč, ktoré maximálne uspokojujú všetky zúčastnené strany.
Advisory
Súdne spory a arbitráže
Zabezpečujeme finančné poradenstvo na medzinárodnej ako aj lokálnej úrovni v procesoch súdnych sporov predovšetkým v probematike ušlého zisku a vzniku škody. Tím našich profesionálov vypracuje komplexnú finančnú analýzu, vykoná due dilligence sporu a pripraví správu pre dôvodnú argumentáciu pred súdom alebo iným arbitrárnym orgánom.