Kategórie

Národná kultúrna pamiatka Spilka zo 60. rokov minulého storočia má vydané kolaudačné rozhodnutie. Investičná holdingová spoločnosť MiddleCap zachovala kultúrne dedičstvo a  do unikátnych priestorov privíta prvých nájomníkov. 
Jediný zachovaný symbol niekdajšieho bratislavského pivovaru Stein a národná kultúrna pamiatka Spilka slúžila pôvodne ako kvasiareň. Onedlho ju čaká nové využitie, unikátne priestory zo 60. rokov minulého storočia už čoskoro privítajú prvých nájomníkov.
Na piatich nadzemných podlažiach poskytne budova Spilky budúcim užívateľom najvyšší komfort administratívnych nájomných priestorov pod obchodným názvom Spilka Offices. Vďaka zachovanej pôvodnej konštrukcii vzniknú v priestoroch Spilky netradičné kancelárske priestory so svetlou výškou podlaží až do 13,5 m, o ktoré prejavili záujem už prví nájomníci.
Komfort umocňujú vzdušné priestory, prirodzené vetranie, či 59 parkovacích miest. Najvyššie podlažie ponúka okrem exkluzívnych priestorov pod kupolou panoramatickú terasu s rozlohou 120 m2 .
Ku kultúrnym dedičstvám pristupujeme obzvlášť citlivo. Podarilo sa nám stímom odborníkov zachovať kultúrnu pamiatku vypovedajúcu svoj príbeh avytvoriť unikátny typ kancelárskych priestorov, aké by ste vBratislave hľadali márne,“ hovorí Róbert Michalica, Head of Real Estate Slovakia spoločnosti MiddleCap. „Momentálne máme obsadené tri zo siedmich podlaží aspotenciálnymi nájomcami rokujeme o prenájme ďalších podlaží,“ dodáva.
Prízemné podlažie privíta už koncom prvého kvartálu budúceho roka prvých zákazníkov. Reštaurácia pivovaru Svijany obsadila 1250 m2  a svojim návštevníkom ponúkne okrem pivného zážitku a výnimočnej kuchyne aj rozľahlú terasu.
Svijany sú už nejaký ten rok pojmom aj na Slovensku, ktoré je pre nás bezkonkurenčne najväčším exportným trhom. Svijany sú synonymom skutočne tradičného českého piva. Ako jeden z mála českých pivovarov kvasíme pivo tradične votvorených kadiach na spilke a zásadne ho nepasterizujeme. Takéto špičkové pivo si vyžaduje mimoriadnu starostlivosť aj pri podávaní. Vnovo otvorenej bratislavskej reštaurácii sdvanástimi kohútikmi srôznymi svijanskými pivami – a našej vôbec prvej reštaurácii spivom ztanku na Slovensku – budeme môcť takú starostlivosť skutočne zaručiť, podobne ako v našich deviatich vlajkových tankových reštauráciách v Česku. Otvárame tak pre náročných slovenských zákazníkov, sktorými po desaťročia zdieľame spoločnú lásku kdobrému pivu, ďalšiu novú kapitolu a veľmi sa na ňu tešíme,“ uviedol riaditeľ Pivovaru Svijany Roman Havlík.
Prednosťou polohy objektu je centrálna lokalita pri frekventovanej križovatke Legionárskej, Blumentálskej a Krížnej ulice.
„Pri stvárnení vonkajšieho výrazu budovy sme vychádzali zo snahy o návrat k pôvodným povrchom a farebnosti. Zachované je aj charakteristické členenie fasády so štvorcovými oknami, nové presklené otvory na prízemí symbolizujú transformáciu územia z uzavretého priemyselného areálu na otvorený polyfunkčný blok s dôrazom na prepojenie s mestskými priestormi,“ hovorí Ivan Masár za autorov rekonštrukcie, Bouda a Masár, architektonická kancelária.
Spoločnosti MiddleCap týmto projektom pribúda do portfólia ďalšie netradičné spojenie kultúrneho dedičstva, remeselnej precíznosti s administratívnym využitím. Historickú budovu Obchodnej a priemyselnej komory na Gorkého 4, dnes známu ako Gorkeho4 Offices, zrekonštruovala spoločnosť koncom minulého roka.