Kategórie

INICIATÍVA MIDDLECAP HELP SPÚŠŤA TESTOVANIE SENIOROV V DOMOVOCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V BRATISLAVE.
Iniciatíva MiddleCap Help v počiatkoch koronavírusovej pandémie vyčlenila 500 000 eur na pomoc lekárom, zdravotníkom, seniorom a detským pacientom v boji s ochorením spôsobeným COVID-19.
Financovanie a organizácia testovania seniorov v domovoch sociálnych služieb je tak pokračovaním týchto aktivít.
Ako prví budú testovaní klienti Ružinovského domova seniorov na Pivoňkovej ulici v Bratislave a následne klienti najväčšieho slovenského domova seniorov na Sklenárovej ulici v Ružinove. Celkovo bude v piatok 23. apríla 2020 otestovaných 150 seniorov a pracovníkov dotknutých zariadení.
„V testovaní seniorov  a zamestnancov domovov seniorov budeme pokračovať aj budúci týždeň. Súčasne vyvíjame aktivitu vďaka ktorej doplníme stavy ochranných odevov pre zdravotný personál v prvej línii boja proti koronavírusu,“ hovorí Michal Kviečinský, CEO spoločnosti MiddleCap
Ako testovanie prebieha
Iniciatíva MiddleCap.help pretestuje seniorov a pracovníkov domovov seniorov v spolupráci so súkromným laboratóriom a mestskou časťou Ružinov.
Súkromné laboratórium na diagnostiku koronavírusu zaviedlo a validovalo metódu real time PCR s reverznou transkripciou, ktorá je používaná celosvetovo. Ide o molekulárnu metódu, ktorá je vysoko špecifická a citlivá. Používaný test sa zameriava na prítomnosť ribonukleovej kyseliny (RNA) vírusu, pričom cielene vyhľadáva unikátne gény práve SARS-CoV-2 vírusu, ktorý spôsobil pandémiu. Vyšetrenie je realizované formou výteru z hrdla a výteru z nosa. Výsledok vyšetrenia bude klientom doručený SMS správou a e-mailom do 48 hodín.
O iniciatíve MiddleCap.help 
MiddleCap.help je iniciatíva investičného a realitného holdingu MiddleCap Group. Počas najbližších dní a týždňov poskytne MiddleCap až 500 000 eur na pomoc lekárom, zdravotníkom, seniorom a detským pacientom v boji s ochorením spôsobeným COVID-19.
Cieľom MiddleCap.help je poskytnúť pomoc najzraniteľnejším a ohrozeným skupinám v rámci Bratislavy na nákup zdravotníckych a ochranných prostriedkov ako aj potravín a stravovania aby, seniori mohli účinne predchádzať nákaze koronavírusom COVID-19, zdravotníci a detskí pacienti boli dostatočne chránení pred COVID-19 a mohli aj naďalej zabraňovať šíreniu nákazy.