Kategórie

Rok 2021 sa nesie v znamení veľkých vlastníckych zmien v českom stavebnom biznise. Po úspešnom dokončení predaja spoločností Značky Morava, a.s. a Silverton, s.r.o. a budovy Woloska 24 vo Varšave sa MiddleCap Advisory podieľal na ďalšej úspešnej transakcii veľkého regionálneho stavebného hráča pôsobiaceho v oblasti výstavby, údržby a rekonštrukcie komunikácií, spoločnosti Silnice Morava, s.r.o. Novým vlastníkom sa stala akciová spoločnosť IMOS Brno, generálny dodávateľ širokej škály stavieb.

 

 

Predávajúcim bola spoločnosť cresco&finance, holdingová regionálna spoločnosť zaoberajúcou sa správou aktív, akvizíciami, transakciami s nehnuteľnosťami a financovaním. Kupujúcim sa potom stala významná univerzálna stavebná spoločnosť IMOS Brno, ktorá si vďaka tejto akvizícii rozšíri geografickú pôsobnosť v rámci Českej republiky a doplní existujúce činnosti do kompletnej vertikálnej podoby generálneho dodávateľa dopravných stavieb.

 

“Išlo o rok trvajúci transakčný proces, ktorý ale vďaka súčinnosti oboch strán viedol k jeho úspešnému dokončeniu. Je to už ďalšia z niekoľkých transakcií, ktorá potvrdzuje našu odbornosť a špecializáciu na firmy podnikajúce v stavebnom segmente. Zatiaľ si tak držíme stopercentnú úspešnosť pri dokončovaní transakcií,”povedala k tento rok už tretej transakcii investičného holdingu MiddleCap, Sabina Matzenauerová z pražskej pobočky. 

 

“Naša činnosť je zameraná na kvalitu práce, na potreby a znižovanie rizík zákazníka, ochranu životného prostredia a v neposlednom rade aj na ochranu zdravia a bezpečnosť pri práci. Preto spoločnosť Silnice Morava dokonale zapadla do nášho portfólia,” komentoval rozhodnutie o kúpe spoločnosti Robert Suchánek, CEO IMOS Brno.

 

“Vážime si profesionálny prístup všetkých strán, ktoré  k úspešnému uzavretiu transakcie prispeli svojou prácou. Obchod prebehol v náročnom období, kedy sa kvôli Covid-19 takmer nedalo osobne stretnúť a rokovania boli aj preto časovo oveľa náročnejšie. O to viac si ceníme, že dnes môžeme Silnice Morava pridať do portfólia IMOS Brno,” dodáva Robert Suchánek.

 

Je vysoko pravdepodobné, že MiddleCap svoju pozíciu na trhu transakčného poradenstva v Českej republike a na Slovensku ešte posilní. „Aktuálne máme rozpracovaných niekoľko ďalších transakcií, a zdá sa, že čo sa týka objemu zákaziek môže byť rok 2021 pre MiddleCap rekordný. V druhej polovici roka očakávame zvýšenú transakčnú aktivitu, ktorá bude ovplyvnená, okrem iného aj predajom firiem, ktoré čelia problémom spôsobených pandémiou,” komentovala víziu najbližších mesiacov Sabina Matzenauerová.

 

Právne poradenstvo poskytla predávajúcemu advokátska kancelária JSK. Transakčné tím JSK viedol partner Tomáš Doležil v spolupráci s advokátkou Helenou Hailichovou

a koncipientom Jánom Koprnickým.

Kategórie

M&A SERVICES
SELL-SIDE & BUY-SIDE ADVISORY

Poskytujeme kompletné finančné poradenstvo pri akvizíciach a fúziach spoločnostiam a bonitným klientom z rôznych odvetví. Našim klientom pomáhame vyhodnotiť, pripraviť a úspešne zrealizovať M&A transakcie s cieľom maximalizovať ich hodnotu.

Silnice Morava
Značky Morava and Silverton
Transdev Česká republika
ELRON ELEKTRO
SLOVAKIA STEEL MILLS
News Advertising
CEMEX Czech Republic
Kategórie

Real estate advisory

Posktyujeme poradenstvo pri predaji a kúpe nehnuteľností a zvyčajne pôsobíme ako hlavný transakčný poradca. Dozeráme na včasné doručenie ich podaní, aby sa zistenia prejavili v kúpnej zmluve. Vyjednávame s protistranou nález a cenu, podmienky kúpnej zmluvy, načasovanie transakcie, pomáhame klientom pri rokovaniach a rokovaniach s financujúcou bankou

ZFP Investments
IAD Investments
Kategórie

REŠTRUKTURALIZÁCIA

Poskytujeme služby krízového manažmentu a ozdravovanie spoločností, komerčnú reštrukturalizáciu ako aj formálne reštrukturalizácie v súlade s platnou legislatívou. Vďaka spolupráci s uznávanými reštrukturalizačnými správcami, právnikmi a inými odborníkmi, dodávame riešenia na kľúč, ktoré maximálne uspokojujú všetky zúčastnené strany.

Doprastav, a.s. | Ongoing
Cartlon Property, s.r.o.
Falkensteiner
Kategórie

Súdne spory a arbitráže

Zabezpečujeme finančné poradenstvo na medzinárodnej ako aj lokálnej úrovni v procesoch súdnych sporov predovšetkým v probematike ušlého zisku a vzniku škody. Tím našich profesionálov vypracuje komplexnú finančnú analýzu, vykoná due dilligence sporu a pripraví správu pre dôvodnú argumentáciu pred súdom alebo iným arbitrárnym orgánom.
CEMEX Czech Republic, s.r.o.

MiddleCap served as an advisor during the process of modification of shareholder agreement and shareholder rights related to two companies owned in JV formed by partners with unequal rights.

Kategórie

VALUáciE

Dodávame služby ohodnocovania pre spoločnosti zo všetkých odvetví. Tím našich odborníkov je tvorený osobnosťami s medzinárodnými valuačnými certifikátmi ako aj súdnymi znalcami. Zabezpečujeme ohodnotenie spoločnosti, jej časti alebo majetku za účelom poskytnutia silnej podpory klientom pri rozhodovaní o predaji, splynutí alebo kúpe spoločnosti. Podporujeme klientov v prípade, ak určenie hodnoty je kľúčové pre daňové účely.

Matador
Kategórie

FinaNCOVANIE

Zabezpečujeme kompletný proces získavania financovania pre rozmanité druhy komerčných aktivít. Klientom radíme a pomáhame pri získavaní vhodnej formy financovania, pri výbere najvhodnejšieho poskytovateľa financovania, pri vyjednávaní najvýhodnejších podmienok a pri príprave podkladov na samotné čerpanie finančných prostriedkov.
Kategórie

9. septembra 2019, Bratislava/Praha/ Luxemburg

Kľúčová vlastnícka zmena na poli verejnej dopravy v Českej republike nastala v skupine 3ČSAD. Novým, väčšinovým vlastníkom sa stala spoločnosť Transdev Česká republika s.r.o., patriaca do nadnárodného koncernu Transdev.

Uzavretím celej transakcie Transdev posilnila svoje postavenie na českom trhu a zaradila sa k štyrom najväčším súkromným dopravcom v krajine. Firma tak pokračuje v trende expanzie v Českej republike, respektíve v stredoeurópskom priestore. Skupina Transdev je svetovým poskytovateľom dopravy, pričom podniká v 20 krajinách sveta na piatich kontinentoch.

MiddleCap bol pri transakcii strategickým finančným poradcom na strane kupujúceho, teda spoločnosti Transdev Česká republika s.r.o.. Výsledkom úspešnej transakcie bola akvizícia 87,04% akcií v ČSAD Havířov a.s. a 25% podielu v BUS MANAGEMENT s.r.o.. Tím MiddleCap manažovala Sabina Matzenauerová, Head of Advisory a Managing Director MiddleCap CZ v spolupráci s Josefom Pokorným, Tomášom Zeľom a Martinom Proksom, Head of Private Equity MiddleCap Group, S.A.

„Vážime si dôvery, ktorej sa nám dostalo zo strany spoločnosti Transdev pri príprave a realizácii náročnej transakcie. Zároveň oceňujeme transparentné a férové vyjednávanie na strane oboch účastníkov obchodu, teda Transdev Česká republika s.r.o. a CIDEM Hranice, a.s.. Veríme, že náš tím prispel k tomu, že Transdev bude skupinu v Českej republike naďalej rozvíjať,“ komentovala poradenskú prácu na projekte kúpy skupiny 3ČSAD Sabina Matzenauerová z MiddleCap CZ.

—————————————————————————————————————————

O MiddleCap Group S.A.

MiddleCap Group, S.A., je etablovaná investičná a poradenská spoločnosť so sídlom v Luxemburgu a pobočkami v Londýne, Bratislave, Prahe, Dubaji, Berlíne a Monaku. Okrem poskytovania kompletnej škály poradenských služieb v oblasti fúzií, akvizícií reštrukturalizácií a corporate finance, skupina pôsobí ako dlhodobý investor so zameraním na nehnuteľnosti, investičné príležitosti v oblasti súkromného kapitálu, medzigeneračných vlastníckych zmien, start-upov a investovania na kapitálových trhoch. Počas posledných troch rokov spoločnosť poskytla transakčné poradenstvo v objeme, ktorý presahuje viac ako 800 miliónov euro. Celkový objem doposiaľ realizovaných real estate projektov presiahol objem 110 miliónov euro. Viac informácií na: www.middlecap.com

O Transdev

Ako prevádzkovateľ a globálny integrátor mobility, poskytuje Transdev – spoločnosť pre mobilitu ľuďom slobodu pohybu kedykoľvek a akokoľvek sa rozhodnú. Každý deň zabezpečuje cestu 11 miliónom cestujúcich a to vďaka efektívnym, ľahko použiteľným a ekologickým dopravným službám, ktoré spájajú ľudí a komunity. Transdev patrí skupine Caisse des Dépôts (66%) a skupine Rethmann (34%). Skupina Transdev zamestnáva 82 000 zamestnancov v 20 krajinách a v roku 2018 dosiahla celkových príjmov vo výške 6,9 miliardy EUR.

O skupine 3ČSAD

Skupina 3ČSAD je tradičným dopravcom so silným zameraním na nízkoemisné dopravu, vo svojej flotile prevádzkuje viac ako 300 autobusov na CNG (stlačený zemný plyn) a 12 elektrobusov. 3ČSAD poskytuje služby verejnej dopravy v mestách Havířov, Karviná, Orlová, Frýdek-Místek, Hranice na Moravě a na Českotěšínsku.

Kategórie

28. augusta 2019, Bratislava
Slávnostnou promóciou sa skončil 17. ročník Detskej Univerzity Komenského.Diplom si prevzalo 340 detí, ktorým leto spestrili netradičné workshopy a prednášky. Už po druhý krát mohla DUK otvoriť svoje brány aj vďaka podpore MiddleCap Group. 

Rektor UK Marek Števček v príhovore povzbudil študentov, aby zostali zvedaví, slušní, pokorní a trochu blázniví aj v dospelosti. Pripomenul, že novú generáciu čakajú veľké výzvy, napríklad zabrániť devastácii planéty.

Žiakmi univerzity boli deti od deviatich do 14 rokov. Trinásťročný Sebastián ocenil pestrosť programu. Oslovila ho najmä prednáška z mikrobiológie a o umení. Na Univerzite Komenského by jedného dňa rád v štúdiu pokračoval.
Desaťročnej Darii sa najviac páčili prednášky. Exkurzia do Národnej rady SR s možnosťou otázok pre premiéra a ministrov zaujala 14-ročného Mareka. DUK mu podľa jeho slov priniesla „veľa znalostí aj radosť”.

Na promóciách sa zúčastnili aj podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Mikuláš Krippel, starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová a za generálneho partnera CEO MiddleCap Group Michal Kviečinský, ktorý o DUK povedal: “Rozhodnutie či podporiť kvalitný projekt, ktorý je o učení a deti sa naň vyslovene tešia nebolo ťažké. A už je to do istej miery aj prestíž byť partnerom takéhoto projektu, nakoľko organizácia DUK bola
v rámci EÚ zaradená medzi vzorové detské univerzity Európy popri univerzitách v Bazileji, Tübingene, Štrasburgu a Viedni.”

Študenti DUK mali počas leta možnosť absolvovať deväť prednášok z rôznych oblastí. Program doplnili workshopy a sprievodné podujatia. Deti si pozreli napríklad zákulisie televízie, ale aj zažili vojenský výcvik.

DUK doteraz ukončilo 5400 študentov a 2529 detí online formou, vrátane študentov zo sociálne slabších rodín a detských domovov.

Základné informácie o MiddleCap Group S.A.

MiddleCap Group, S.A., je etablovaná investičná  a poradenská spoločnosť so sídlom v Luxemburgu a pobočkami v Londýne, Bratislave, Prahe, Dubaji a v Monaku. Tá vznikla v roku 2018 fúziou spoločnosti MiddleCap Equity Partners, a.s. a Mayfair Assets Ltd. Okrem poskytovania kompletnej škály poradenských služieb v oblasti fúzií a akvizícií a corporate finance, skupina pôsobí ako dlhodobý investor so zameraním na nehnuteľnosti investičné príležitosti v oblasti súkromného kapitálu, medzigeneračných vlastníckych zmien, start-upov a investovania na kapitálových trhoch. Počas posledných troch rokov spoločnosť poskytla transakčné poradenstvo v objeme, ktorý presahuje viac ako 800 miliónov euro. Celkový objem doposiaľ realizovaných real estate projektov presiahol objem 110 miliónov euro.

Viac informácií na: www.middlecap.com

Kategórie

Nemecký Nürburgring bol svedkom historicky prvého víťazstva slovenského jazdca v seriáli Ferrari Challenge na tomto okruhu. Hneď v tretích pretekoch premiérovej sezóny v seriáli sa na najvyšší stupeň postavil Matúš Výboh, partner MiddleCap Group S.A., jazdiaci vo farbách farbách Scuderie Praha. Tak ako ostatní jazdci, tak aj on sedel za volantom okruhového špeciálu Ferrari 488.

Na slávnom nemeckom okruhu Nürburgring znela v sobotu 6. júla 2019  slovenská hymna. Stalo sa tak potom čo Matúš Výboh, ako prvý zo štartovného poľa videl šachovnicovú vlajku. Jazdci divákom predviedli vzrušujúce preteky plné zvratov a tvrdých súbojov, predovšetkým na čele štartového poľa. Matúš Výboh jazdil po celý čas konzistentne rýchle časy.

Na čelo pretekov  sa dostal keď naplno využil jediné zaváhanie Taliana Emanuele Maria Tabacchiho v 12. kole. Jazdec stajne Rossocorsa si odvtedy udržiaval kontakt s lídrami Trofeo Pirelli s komfortným náskokom pred svojimi prenasledovateľmi. Martin Nelson zo Scuderia Autoropa  sa po Tabacchiho hodinách ocitol na druhom mieste, no Talian sa veľmi agresívne snažil získať späť stratenú pozíciu.

Skúsený Švéd odolal tlaku a cieľovú čiaru preťal za víťazným Matúšom Výbohom zo Slovenska, len tri desatiny sekundy pred Tabacchim. Christian Overgaard (Forza Racing) skončil tesne štvrtý s Oliverom Plassmannom (Autohaus Ulrich) tesne za ním na piatom mieste.

Preteky na Nürburgringu boli v poradí piatym podnikom série Ferrari Challenge. Na jazdcov ešte čaká v septembri talianska Imola a na konci októbra svetové finále na okruhu Mugello.  Seriál okruhovývh pretekov Ferrari Challenge sa jazdí od roku 1993 a je schválený Medzinárodnou automobilovou federáciou FIA.

Generálnym partnerom tímu Scuderia Praha Ferrari Challenge je MiddleCap Group S.A.