Kategórie

CROSS
Network Intelligence

Acquired: 2019

CROSS Network Intelligence (CNI) pomáha operátorom pochopiť ich sieťové a servisné aktíva, znižuje ich náklady a zvyšuje prevádzkovú efektivitu. Toto riešenie umožňuje operátorom vizualizovať a porozumieť svojej sieti konsolidáciou rozdielnych zdrojov údajov spôsobom, ktorý je možné ľahko udržiavať, aby sa zabezpečila presnosť pri ďalšom vývoji.