Kategórie

VALUáciE

Dodávame služby ohodnocovania pre spoločnosti zo všetkých odvetví. Tím našich odborníkov je tvorený osobnosťami s medzinárodnými valuačnými certifikátmi ako aj súdnymi znalcami. Zabezpečujeme ohodnotenie spoločnosti, jej časti alebo majetku za účelom poskytnutia silnej podpory klientom pri rozhodovaní o predaji, splynutí alebo kúpe spoločnosti. Podporujeme klientov v prípade, ak určenie hodnoty je kľúčové pre daňové účely.

Matador