Kategórie

MiddleCap, investičný holding s medzinárodnou pôsobnosťou, nadobudol nový projekt do svojho real estate portfólia v Londýne. Budova Seal House, nachádzajúca sa na prominentnom mieste severného brehu rieky Temža prinesie do londýnskeho City vyše 13 000 metrov štvorcových komerčných plôch. Pre spoločnosť MiddleCap ide v Londýne o v poradí druhý projekt.
Samotný Seal House bol postavený v roku 1978 a jeho budúcu podobu navrhol ateliér Eric Parry Architects. Lokalita na južnej strane londýnskeho City ponúka panoramatické výhľady na blízke dominanty Londýna ako najvyšší mrakodrap v Európe – vežu Shard, Tower Bridge na východe či St. Paul’s Cathedral.
„Touto akvizíciou projektu, ktorý nebol aktívne na trhu, sa potvrdila vynikajúca reputácia londýnskeho MiddleCap tímu a jeho schopnosť úspešne sprocesovať a uzavrieť transakciu v extrémne krátkom čase. Projekt Seal House je idálna investícia na zúročenie našich skúseností s realizáciou projektov citlivých na architektonický detail a ich začlenenie do okolitého prostredia,“ povedal Tomáš Jurdák, partner MiddleCap Real Estate.
 
Pre každého developera je prestížou získať príležitosť podieľať sa na definovaní londýnskeho nábrežia a promenády pri Temži a zároveň vytvoriť priestory, ktoré poskytnú zázemie najvýznamnejším spoločnostiam sveta.
„Uzavretie transakcie je na jednej strane výrazným prejavom dôvery a ocenením našej práce v Londýne. Na strane druhej hovorí o zámere citlivo budovať vyvážené portfólio real estate projektov po celej Európe,“ komentoval náročný akvizičný proces jeden z partnerov MiddleCap Group, Miroslav Výboh.
MiddleCap je aktuálne v Londýne aktívny na svojom prvom real estate projekte v centrálnom Londýne na juh od Temže. Ide o  administratívnu budovu Southworks  kde stavebné práce začali v januári tohto roka a s ich ukončením a odovzdaním 7000m2 prenajímateľnej plochy sa počíta v decembri 2020.