Kategórie

Súdne spory a arbitráže

Zabezpečujeme finančné poradenstvo na medzinárodnej ako aj lokálnej úrovni v procesoch súdnych sporov predovšetkým v probematike ušlého zisku a vzniku škody. Tím našich profesionálov vypracuje komplexnú finančnú analýzu, vykoná due dilligence sporu a pripraví správu pre dôvodnú argumentáciu pred súdom alebo iným arbitrárnym orgánom.
CEMEX Czech Republic, s.r.o.

MiddleCap served as an advisor during the process of modification of shareholder agreement and shareholder rights related to two companies owned in JV formed by partners with unequal rights.