Kategórie

Real estate advisory

Posktyujeme poradenstvo pri predaji a kúpe nehnuteľností a zvyčajne pôsobíme ako hlavný transakčný poradca. Dozeráme na včasné doručenie ich podaní, aby sa zistenia prejavili v kúpnej zmluve. Vyjednávame s protistranou nález a cenu, podmienky kúpnej zmluvy, načasovanie transakcie, pomáhame klientom pri rokovaniach a rokovaniach s financujúcou bankou

ZFP Investments
IAD Investments