Kategórie

REŠTRUKTURALIZÁCIA

Poskytujeme služby krízového manažmentu a ozdravovanie spoločností, komerčnú reštrukturalizáciu ako aj formálne reštrukturalizácie v súlade s platnou legislatívou. Vďaka spolupráci s uznávanými reštrukturalizačnými správcami, právnikmi a inými odborníkmi, dodávame riešenia na kľúč, ktoré maximálne uspokojujú všetky zúčastnené strany.

Doprastav, a.s. | Ongoing
Cartlon Property, s.r.o.
Falkensteiner