Kategórie

The Greenest Company

Acquired: 2018

Unikátny startup umožňujúci inovátívne meranie ideálneho prostredia na základe dát prostredníctvom svojich dvoch produktov: Spacemonitoring – manažment prostredia v kancelárii, ktorý vám pomôže pochopiť, určiť priority a rozhodnúť sa, ako zvýšiť produktivitu a wellbeing.
 
Spaceplant – multimodálna alternatíva záhradných stien, ktorá zvyšuje wellbeing a slúži súčasne ako mobilný rozdeľovač priestoru.
 
Monitorovanie priestoru pomáha používateľom prijímať dôležité rozhodnutia, ktoré vylepšujú ich pracovný priestor a prostredie.