Kategórie

Bratislava, 12. novembra 2018:

MiddleCap Real Estate Ltd. predal Prvému realitnému fondu, o.p.f. spravovanému spoločnosťou IAD Investments správ. spol., a.s. administratívnu budovu, ktorá vyrástla v areáli bývalého pivovaru Stein v Bratislave. Táto akvizícia je jednou z najväčších transakcií roku 2018 v oblasti real estate na Slovensku. Ide o projekt s viac ako 12 000 m2 administratívno-obchodných priestorov, ktorý tak pribudne do portfólia nehnuteľností Prvého realitného fondu,o.p.f. .

Projekt a následne aj development spomínaného objektu realizoval MiddleCap Real Estate Ltd. prostredníctvom dcérskej spoločnosti AMW Development a.s. Pozemky firma kúpila koncom roka 2015 od YIT Reding s cieľom výstavby administratívno-obchodných priestorov.

MiddleCap Real Estate Ltd., ktorého vlastníkom je Miroslav Výboh, kolaudoval administratívnu budovu polyfunkčného súboru NEW STEIN koncom roka 2017 a prví nájomcovia sa do nových administratívnych priestorov sťahovali v marci 2018. V súčasnosti medzi najväčších nájomcov patria medzinárodné spoločnosti Deutsche Telekom Services Europe a Lucron Group. Budova sa nachádza na križovatke ulíc Krížna a Legionárska. Na siedmych poschodiach kombinuje prevažne administratívnu časť s priestormi určenými na poskytovanie služieb (900m2) a 170 parkovacích miest. Novostavba spĺňa prísne ekologické kritériá a je v procese získania ekologickej certifikácie LEED Gold. So zmenou majiteľa dochádza aj k zmene názvu administratívnej budovy na STEINERKA Business Center. Snahou je nadviazať na históriu Krížnej ulice, ktorú si obyvatelia Bratislavy pamätajú práve ako „Steinerku“

„Skutočnosť, že sa nám podarilo transakciu znamenajúcu predaj budovy uzavrieť v relatívne krátkom čase, necelých 10 mesiacov od kolaudácie, jasne vypovedá o vysokom štandarde spracovania a sfinalizovania projektu. Úprimne nás teší, že sme tak naplnili verejný záväzok o kvalite, ktorý sme na samom začiatku dali.“ netají spokojnosť s uzavretým obchodom Matúš Výboh, predseda predstavenstva spoločnosti AMW Development.

„Administratívna budova polyfunkčného súboru NEW STEIN, odteraz STEINERKA Business Center, je ďalším cenným aktívom, ktoré diverzifikuje naše realitné portfólio. Od tejto investície očakávame, že nám pomôže zastabilizovať a prípadne aj zvýšiť pozitívnu výkonnosť fondu.“ konštatuje Ing. Vladimír Bencz, predseda predstavenstva spoločnosti IAD Investments, správ.spol., a.s..

„Nákup novo-vybudovanej kancelárskej budovy prináša do portfólia Prvého realitného fondu, o.p.f. ďalšiu novú kvalitnú nehnuteľnosť v atraktívnej lokalite Bratislavy. Spolu s uvedenou skladbou nájomcov a nadštandardnou dĺžkou nájomných zmlúv predstavuje akvizícia silný potenciál na zhodnotenie aktíva“ uviedol Mgr. Vladimír Bolek, člen predstavenstva IAD Investments správ. spol., a.s. zodpovedný za riadenie realitných investícií.

Na strane predávajúceho poskytovala kompletné transakčné poradenstvo spoločnosť MiddleCap Advisory. Spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. pri kúpe nehnuteľnosti zastupoval tím advokátskej kancelárie CMS, finančno-daňové poradenstvo zastrešila spoločnosť Deloitte a o technické poradenstvo sa postarala spoločnosť Sentient ČR.

Základné informácie o MiddleCap Real Estate.

MiddleCap Real Estate (predtým Mayfair Assets) je súčasťou MiddleCap Group, S.A., etablovanej investičnej a poradenskej spoločnosť so sídlom v Luxemburgu a pobočkami v Londýne, Bratislave, Prahe, Dubaji a v Monaku. Tá vznikla v roku 2018 fúziou spoločnosti MiddleCap Equity Partners, a.s. a Mayfair Assets Ltd. Partnermi novovytvorenej podnikateľskej skupiny MiddleCap Group, S.A. sú Miroslav Výboh, Matúš Výboh, Matej Majerčák, Roman Guniš a Michal Kviečinský.

Skupina poskytuje kompletnú škálu finančných poradenských služieb, pôsobí ako dlhodobý investor v oblastí nehnuteľností a aktívne vyhľadáva príležitosti so skrytým investičným potenciálom v oblasti súkromného kapitálu, rizikového kapitálu a kapitálových trhov.

Počas posledných troch rokov spoločnosť poskytla transakčné poradenstvo v objeme, ktorý presahuje viac ako 800 miliónov euro. Celkový objem doposiaľ realizovaných real estate projektov presiahol objem 110 miliónov euro.
Viac informácií na: www.middlecap.com

Základné informácie o IAD Investments, správ. spol., a.s. a Prvom realitnom fonde o. p. f.

IAD Investments je najstaršia nezávislá slovenská správcovská spoločnosť. Finančné služby poskytuje individuálnym aj korporátnym klientom v krajinách strednej Európy už od roku 1991. V rámci svojho európskeho pôsobenia spravuje aktíva na Slovensku, v Česku, Maďarsku a Slovinsku, v celkovej hodnote viac ako 800 mil. EUR. Prvý realitný fond o. p. f je najstarší podielový fond na Slovensku a v Česku, ktorý investuje do aktív realitného trhu.

Skladba jeho portfólia pozostáva z investícii do rôznych tried realitných aktív – nehnuteľností (kancelárie, logistika, maloobchod a pod.) a dlhodobo prináša investorom pozitívnu výkonnosť s potenciálom na dlhodobý rast hodnoty aktív.
Ďalšie informácie nájdete na www.iad.sk